Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht
Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht
Stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum te Maasbracht De stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum heeft tot doel: Het verwerven van gelden met als doel het financieel ondersteunen en in stand houden van het Maas Binnenvaartmuseum te Maasbracht Voor nadere informatie over het Maas Binnenvaartmuseum verwijzen wij u graag naar de website van het museum: www.maas-binnenvaartmuseum.nl Het bestuur van de stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum bestaat uit: Roelof Fransbergen voorzitter David v.d. Runstraat secretaris Johan Peters penningmeester Wim van Look bestuurslid David Fijneman Bestuurslid Roelof Fransbergen heeft als hoofdtaak het werven van de hieronder beschreven donateurs. Het exploiteren van een museum kost veel geld, ondanks dat er gewerkt wordt met vrijwilligers. Alle mensen die in het museum werken doen dat allemaal uit hobby en krijgen daarvoor geen enkele vergoeding. De Stichting Maas Binnenvaartmuseum (Stichting MBM) ontving over de jaren 2014 t/m 2016 nog een (afbouwende) subsidie van de gemeente Maasgouw, maar vanaf 2017 moet het MBM selfsupporting zijn. Toen de huisvesting van de Stichting MBM voor meerdere jaren was gewaarborgd, is tevens gekeken naar mogelijkheden om het begrotingstekort om te buigen naar een begrotingsoverschot, zodat er ook in het MBM geïnvesteerd kan blijven worden en we niet langer afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Naast de inkomsten uit de entreegelden en de horeca-afdeling is er ook gekeken naar de mogelijkheden van sponsoring en giften. Voor dit doel is de Stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum opgericht (Stichting VMBM). Deze Stichting heeft van de belastingdienst de culturele ANBI status gekregen (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat giften aan de Stichting VMBM fiscaal verhoogd mogen worden afgetrokken bij aangifte van de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Ter toelichting de volgende (fiscale) begrippen: Een gift is een gave om niet. Met andere woorden er is een partij die iets geeft aan een andere partij, zonder dat de ontvangende partij daar een prestatie tegenover stelt. o Gezien onze culturele ANBI status mag de gift verhoogd met 25% worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting en voor een vennootschapsbelastingplichtige met 50%. o Voor de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het inkomen uit werk en woning. o Voor een periodieke gift (van minimaal 5 jaar) geldt deze drempel niet. Hiertoe dient een onderlinge overeenkomst opgesteld te worden. Voor meer informatie neemt u contact op met de penningmeester. o Voor de vennootschapsbelasting geldt als drempel dat er sprake moet zijn van winst en dat is niet te omzeilen met een periodieke toezegging. o De gift is vrijgesteld van BTW. Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij iets betaalt aan de andere partij, waarbij de ontvangende partij (veelal) reclame maakt voor de betalende partij en/of andere prestaties levert. o Voor sponsorbijdragen geldt de verhoging ingevolge de culturele ANBI status niet. o Voor sponsorbijdragen geldt in geen enkele situatie een fiscale drempel. o Over sponsorbijdragen wordt BTW geheven (momenteel 21%). De STICHTING VMBM kent de volgende donateursmodellen: Club van 50 (gift van € 50,00 per jaar) Club van 100 (gift van € 100,00 per jaar) De STICHTING VMBM heeft de volgende sponsorpakketten beschikbaar: Basis sponsor per jaar € 250,00 (exclusief BTW) o Naamsvermelding (zonder logo & Link) als basis-sponsor op de website van het MBM o Geheel vrije toegang voor 2 personen in ons museum gedurende het sponsorjaar. Jaar sponsor per jaar € 500,00 (exclusief BTW) o Naamsvermelding (met logo & Link) als jaar-sponsor op de website van het MBM o Geheel vrije toegang voor 2 personen in ons museum gedurende het sponsorjaar. o Voor 2 personen een rondvaart door de haven en een op- en afschutting door de sluizen van Maasbracht. Hoofd sponsor per jaar € 750,00 (exclusief BTW) o Naamsvermelding (met logo & Link) als hoofd-sponsor op de website van het MBM en vermelding van bedrijfsactiviteiten o Geheel vrije toegang voor 2 personen in ons museum gedurende het sponsorjaar. o Voor 2 personen een rondvaart door de haven en een op- en afschutting door de sluizen van Maasbracht. VIP sponsor per jaar vanaf € 1.500,00 (exclusief BTW) o U sponsort een object en/of een doel in het Museum met naamsvermelding bij het object en/of doel. o Naamsvermelding (met logo & Link) als VIP-sponsor op de website van het MBM en vermelding van bedrijfsactiviteiten o Geheel vrije toegang voor 5 personen in ons museum gedurende het sponsorjaar. o Voor 5 personen een rondvaart door de haven en een op- en afschutting door de sluizen van Maasbracht. Overige sponsormogelijkheden in overleg. Enkele cijfervoorbeelden van het verschil tussen een gift, een periodieke gift en een sponsorbijdrage: Inkomstenbelastingplichtigen: Stel u overweegt als inkomstenbelastingplichtige ondernemer financieel bij te dragen aan de Stichting VMBM voor een bedrag van € 750,00. Bij een gift van € 750,00 mag u (€ 750,00 x 1,25 =) € 938,00 ten laste van uw belastbaar inkomen brengen. Bij een belastingdruk van 42% en overschrijding van de 1% drempel (door andere giften aan goede doelen) levert dat een belastingvoordeel op van € 394,00, zodat de gift netto (€ 750,00 - € 394,00 =) € 356,00 kost. Als u geen andere giften heeft gedaan wordt op de genoemde € 938,00 een drempel in mindering gebracht, waardoor het belastingvoordeel afneemt of misschien zelfs helemaal verdwijnt. In dat laatste geval zou u een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar kunnen overwegen, omdat dan de drempel niet van toepassing is. Stel u zegt een periodieke gift toe van € 750,00 en u wilt het fiscaal voordeel toekennen aan de Stichting VMBM. U schenkt dan € 1.579,00, trekt een bedrag af van (€ 1.579,00 x 1,25 =) € 1.974,00 en heeft een belastingvoordeel van € 829,00, waardoor de gift netto € 1.579,00 – 829,00 =) € 750,00 heeft gekost. Stel u geeft geen gift, maar besluit het bedrag als sponsoring te betalen, dan mag u het bedrag van € 750,00 ten laste van uw winst brengen, waardoor u in het genoemde voorbeeld van 42% belastingdruk € 315,00 minder belasting betaalt, zodat de sponsorbijdrage netto € 435,00 kost. De in rekening te brengen BTW kunt u verrekenen in uw BTW aangifte. U bent per saldo iets duurder uit dan bij een gift (als u de drempel overschrijdt), maar als tegenprestatie maakt de Stichting VMBM reclame voor u en ontvangt u een aantal tegoedbonnen. Vennootschapsbelastingplichtigen: Stel uw bedrijf is vennootschapsbelastingplichtig en overweegt € 750,00 financieel bij te dragen. Doet u dit in de vorm van een gift dan mag u € 1.125,00 ten laste van de winst brengen, hetgeen u € 225,00 vennootschapsbelasting scheelt tot een winstniveau van € 200.000,00. Bij een winstniveau daarboven scheelt u het € 282,00 vennootschapsbelasting. De gift kost u dus netto € 525,00 of € 468,00 (afhankelijk van uw winstniveau). Stel u wilt het fiscaal voordeel toekennen aan de Stichting VMBM. U schenkt dan € 1.071,00, respectievelijk € 1.200,00 (afhankelijk van uw winstniveau), waardoor de schenking netto € 750,00 wordt. Draagt u financieel bij door een sponsorovereenkomst dan mag u € 750,00 ten laste van de winst brengen, hetgeen tot een voordeel in de vennootschapsbelasting leidt van € 150,00 dan wel € 188,00 (afhankelijk van uw winstniveau). De sponsorbijdrage kost u dus netto € 600,00 of € 562,00. De in rekening te brengen BTW kunt u verrekenen in uw BTW aangifte. U bent per saldo iets duurder uit dan bij een gift (als u tenminste winst maakt, want anders is de gift niet aftrekbaar), maar als tegenprestatie maakt de Stichting VMBM reclame voor u en ontvangt u een aantal tegoedbonnen. Belastingzaken zijn altijd afhankelijk van uw persoonlijke/bedrijfsomstandigheden. Informeer eventueel bij uw belastingconsulent naar uw persoonlijke/bedrijfssituatie. Algemene gegevens Inschrijving Kamer van Koophandel : 57370966 Bankrekening- nummer : NL90RABO 0133 9091 66 t.n.v. Stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum BIC : RABONL2U RSIN : 852551344
Beschermheer: Directeur KSCC Landelijk aalmoezenier Voorzitter Europees RK Schipperspastoraat B. van Welzenes Comité van aanbeveling: Toine Houben Dir. St. Antonius Margot Hofman ex burgemeester van Heel Margo Reuten Meester Kok Restaurant Da Vinci Peter Dirks Dir. Scheepvaartkrant Drs. Geert (G.H.C.) Frische Lid Provinciale Staten van Limburg Dennis Fransbergen Dir. Stiphout Maastricht Wilmer Fransbergen Dir. Fransbergen Trading & Shipping Jan van Sandijk Dir. Mira Forti Kevin Romeijnders Maasland Scheepsvaart Makelaardij Martin Seinen Scheepvaart & Handelsonderneming
Hartelijk dank voor uw aanmelding. Gelieve het Sponsorbedrag over te maken op rekeningnummer: NL90RABO0133909166 t.n.v. Stg. Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum. Na ontvangst wordt u de factuur + tegoedbonnen toegezonden.
ANBI Verplichtingen Vrienden van het Maas-Binnenvaartmuseum