Geschreven door Dick Zuidhoorn: Pasen. Vaak zitten wij als vrijwilligers van het Maas Binnenvaartmuseum te keuvelen over de gebeurtenissen die ons zowel in het verleden als in het heden hebben bezig gehouden en nog steeds bezig houden. Meestal gaan die verhalen over de vaart, zoals de lezer kan vinden op onze website www.maas-binnenvaartmuseum.nl in de rubriek “Verhalen over de binnenvaart”. Echter onlangs zaten drie vrijwilligers (twee oud-schippers en een ex- zeeman) te debatteren over het feit dat “Vastelaovond” oftewel Vastenavond toch wel heel wisselend opduikt. Door de jaren heen zwabbert dat tussen begin februari en begin maart. Op het eerste gezicht is daar geen touw aan vast te knopen, totaal onlogisch dus. Hoe zit dat nou precies? De drie mannen komen er al pratend uit: dat zwabberen wordt veroorzaakt door het Paasfeest, een Christelijke feestdag waarin de wederopstanding van Jezus wordt herdacht. Voorafgaand aan het Paasfeest is de vastentijd, eigenlijk 46 dagen, maar omdat de zondagen niet meetellen, zijn het er maar 40. Neemt niet weg dat Vastenavond altijd op dinsdag is, 46 dagen vóór Pasen. Wanneer precies is het dan Pasen? Hou je vast: de 1 e Paasdag is de eerstvolgende zondag na de eerste volle maan in de lente, die op 21 maart begint. Zodoende is dat dit jaar 2018 op zaterdag 31 maart. Dus dan is Pasen op de eerstvolgende zondag, 1 april dus. En 46 dagen ervóór op dinsdag 13 februari is het zodoende Vastenavond geweest. Volgend jaar 2019 is dat weer heel anders, dan valt 1 e Paasdag namelijk op zondag 21 april en Vastenavond op dinsdag 5 maart. Waarom dan die volle maan? Dat komt voor velen uit onverwachte hoek. Heeft namelijk te maken met Heidense gebruiken, een erfenis uit een ver verleden. Heidenen werden beschouwd door Joden en later ook de Christenen als ‘Niet van ons geloof’, te vergelijken met de Christenen die door Islamieten als ‘Ongelovigen’ worden bestempeld. We moeten het er kennelijk maar mee doen. Vrede op aarde. Vrijwel alle Christelijke feestdagen hebben elementen afkomstig uit heidense gebruiken en feestdagen rond dezelfde tijd, zoals bij Pasen het eten van door de Paashaas verstopte paaseieren, die samen het symbool van vruchtbaarheid voorstellen. Zul je in de bijbel niet tegenkomen. Net als de kerstboom met Kerstmis. Zal ook wel zo’n heidens gebruik zijn. Vóór de Pasen zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Na de Pasen volgt 7 weken later Pinksteren, voorafgegaan door Hemelvaartsdag (40 e Paasdag). Tjonge jonge, de drie mannen zijn er stil van. Eerst maar een bakkie koffie dan.
Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht
Maar wij waren weer blij dat we de Rijn stroomopwaarts voorbij de ondieptes waren. Dat waren nog eens spannende tijden!!